Wijnbouw begint bij de bodem. Op de figuur hieronder is te zien dat er geen gegevens te vinden zijn van de desbetreffende landbouwgrond (gele pijl) op de Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest: substraten. Wel is er informatie van de grond aan de overkant van de straat. Deze grond staat ingekleurd als “klei-zand op geringe of matige diepte”.

De grond ten zuiden van onze landbouwgrond staat ingekleurd als “Veen op geringe of matige diepte”. Onderstaande figuur werd bekomen via de ‘Bodemkaart van België’ op https://www.dov.vlaanderen.be/kaarten. Hierop is te zien dat voor de landbouwgrond een bodemtype Sbm geldt. Dit houdt in dat de bodem een droge lemige zandbodem is met dikke antropogene humus A horizont. Ideaal voor wijnbouw.

Verder volgt uit het bodemonderzoek van de bodemkundige dienst van België dat de grond inderdaad geschikt is voor wijnbouw. Aangezien de bovenlaag vooral bestaat uit grof zand, wordt gekozen voor een onderstam SO4.