Bodem

De bodem van de wijngaard is bepalend voor de smaak van de druiven. In onderstaande figuur zie je dat de grond tegenover die van onze wijngaard bestaat uit “klei-zand op geringe of matige diepte”.

De grond ten zuiden van onze landbouwgrond staat ingekleurd als “Veen op geringe of matige diepte”. Onderstaande figuur werd bekomen via de ‘Bodemkaart van België’ op https://www.dov.vlaanderen.be/kaarten. Hierop is te zien dat voor de landbouwgrond een bodemtype Sbm geldt. Dit houdt in dat de bodem een droge lemige zandbodem is met dikke antropogene humus A horizont. Ideaal voor wijnbouw.

Verder volgt uit het bodemonderzoek van de bodemkundige dienst van België dat de grond inderdaad geschikt is voor wijnbouw. Aangezien de bovenlaag vooral bestaat uit grof zand. De planten die hierop het beste gedijen, zijn deze met een onderstam SO4.