Wijnbouw begint met de bodem. Deze bepaalt wat er wel en niet kan. Daarnaast bepaalt de keuze van druiven mee de wijn. Deze wijn willen wij op een zo duurzame manier bekomen. Er worden geen herbiciden gebruikt, maar er wordt wel mechanisch geschoffeld. De grasstroken worden afgewisseld met bloemenstroken om zo nuttige insecten aan te trekken. De fungiciden die gebruikt worden hebben een zo laag mogelijk effect op de omgeving. Daarnaast worden langere wachttijden toegepast dan strikt noodzakelijk.